კორეა, გაეროს იმუშაონ ერთად პორტის განვითარების საკითხებს