ნიშნები დიდი სისხლის სამართლის ადვოკატი, კორეა - ინგლისურენოვანი სისხლის სამართლის ადვოკატი, სეულში