პასუხობს განცხადება მიერ კორეა სამართლიანი სავაჭრო კომისიის